Beste ouder(s) & verzorger(s),

Graag willen wij weten van elke leerling of ze in het nieuwe schoolseizoen willen doorgaan met de muzieklessen. Graag willen wij z.s.m. weten of uw kind wel of niet doorgaat, zodat wij de planning alvast klaarmaken voor onze docent en de Meerpaal Academy. Let op: U hoeft de opgaveformulieren die eventueel is ontvangen van De Meerpaal, niet in te vullen. Dat doen wij voor u, daar alle administratie en facturatie via Eendracht verloopt.

De tarieven zijn inclusief alle muzieklessen, lesmateriaal, indien nodig een leeninstrument, eventuele examens en contributie lidmaatschap Eendracht. Daarnaast kunnen de leerlingen gratis deelnemen aan het jeugdorkest JoE!

Tarieven seizoen 2016/2017
JoE (tot 21 jaar)             € 30,33 p/maand
JoE (vanaf 21 jaar)         € 46,97 p/maand
JoE + JHED                   € 40,17 p/maand
JoE + HED                    € 59,47 p/maand
Toeslag individueel les     € 8,00 p/maand
JoE                  Lidmaatschap + muziekopleiding
JoE >21jr         Lidmaatschap + muziekopleiding >21 jaar
JHED & JoE     Jeugd Lidmaatschap (< 18 jaar) + muziekopleiding + groot orkest + na behalen A-diploma
HED & JoE       Lidmaatschap + muziekopleiding + groot orkest + na behalen A-diploma

Bij voortzetten van de muzieklessen, wordt deze aangegaan voor een duur van vier kwartalen (heel schooljaar). De muzieklessen worden in vier kwartalen geïncasseerd (laatste kwartaal 2016 en 3 kwartalen 2017).

{rsform 10}
X