Zaterdag 27 juni was het zover voor Elyne. Deze dag deed zij B-examen op de dwarsfluit in Windesheim. De afgelopen periode was er, ondanks de corona-crisis, veel geoefend. De lessen zijn digitaal doorgegaan, waardoor de leerlingen gemotiveerd bleven om te blijven spelen. Dit geldt ook voor Elyne. De laatste 6 weken was er weer gewoon les en kon er her en der nog wat geschaafd worden aan de stukken. Vóór het examen waren er toch de nodige zenuwen. Elyne was achteraf niet volledig tevreden met haar examen, maar haar docent en de gecommitteerde waren dit zeker wel! Dus is Elyne dik geslaagd voor haar B-examen op dwarsfluit.

Op zaterdag 4 juli was het voor Kristian, Elianne en Bram tijd voor hun examen. Ook dit examen was in Windesheim. Kristian op trompet en Elianne op dwarsfluit, beiden voor A. Bram ging voor B op trompet. Voor hen gold hetzelfde als voor Elyne. Door de corona-periode was er digitaal les en werden ook deze leerlingen gemotiveerd om de stukken goed onder de knie te krijgen. Toen de lessen weer mochten starten, kwamen de onderdelen zoals naspelen en ritme beter uit de verf en werd daarop nog goed geoefend.  Ook deze zaterdag speelden de zenuwen op. “Het was heel spannend, maar zodra je de zaal in komt en meester Jan is daar en je speelt samen met hem, dan gaat het een stuk makkelijker”, aldus Kristian. Alle leerlingen hadden zelf wel puntjes na afloop van hun examen waarvan ze dachten dat het beter had gekund, maar daarvan kun je alleen maar leren. Ze zijn super trots dat ze het hebben gehaald en wij als Harmonie Eendracht natuurlijk ook!

Elianne behaald A-diploma dwarsfluit
Kristian met zijn A-diploma trompet

Gefeliciteerd Elyne, Bram, Elianne en Kristian!

X